XV. OFKD, Szeged


A benyújtott pályamunka és a konferencia-előadás értékelési szempontjai


A benyújtott pályamunka értékelési szempontjai


 • A munka környezeti vonatkozásainak értékelése: a végzett munka mennyiben kapcsolódik környezeti kérdésekhez: a környezet állapotának értékeléséhez, mérési, technológiai módszerek fejlesztéséhez, a környezetvédelem általános kérdéseihez.
 • A dolgozat szerkesztése, stílusa.
 • A téma irodalmának feldolgozása.
 • A téma feldolgozásának módszerei és színvonala.
 • Az eredmények értékelése.
 • A szakmai munka önállóságának értékelése.
 • A dolgozat korszerűsége, fontossága.


A konferencia-előadás értékelési szempontjai


 • Mennyiben sikerült érdemben válaszolnia a bíráló észrevételekre, a zsűri kérdéseire, a bírálatokra; milyen szakmai biztonsággal rendelkezik a témában?
 • Az előadó megfogalmazta-e világosan saját feladatát, és bemutatta-e tudományos tevékenységét?
 • Saját kutatásai eredményeit milyen tudományos szinten tudta bemutatni?
 • Bemutatta-e részletesen az általa használt kutatási módszereket, azok a kutatási célnak megfelelőek voltak-e?
 • Hogyan indokolta eredményeit, a következtetései mennyire voltak helyesek?
 • Előadása megfelelt-e az előadói követelményeknek (szerkesztés, szabatosság, világos okfejtés, szakkifejezések használata stb.)?
 • Mennyire voltak a szemléltető eszközök, ábrák esztétikusak, világosak, könnyen értelmezhetőek?


A fenti szempontok alapján a beadott pályamű két bírálója maximálisan 35 (35-35 pont átlaga) pont odaítélésére tesz javaslatot a zsűrinek. Az értékelésben jelzik a kiemelten jónak tartott munkát.
A konferencián a munka bemutatására a legalább 3 főből álló zsűri által további 35 pont adható. A végleges összpontszámot a zsűri állapítja meg.