XV. OFKD, Szeged

Végleges program

Regisztráció

Az információs és regisztrációs pult a következő menetrend szerint lesz nyitva az 1. emeleti folyosón:

 • 2016. március 30. (szerda): 10:00 – 13:00
 • 2016. március 31. (csütörtök): 8:00 – 12:00
 • 2016. április 01. (péntek): 8:00 – 10:00

Előadásokkal kapcsolatos információk

Minden előadónak 10 perc áll rendelkezésére, hogy röviden bemutassa kutatásának legfontosabb eredményeit. Az előadások után 5 perc vita következik. Kérjük az előadókat, hogy legalább 20 perccel a szekció kezdése előtt érkezzenek meg az előadóteremhez, hogy az előadásuk anyagát a teremben lévő segítőink fel tudják tölteni a számítógépre. A konferencia kötött időbeosztása miatt kérjük, az előadások időtartamát pontosan betartani!

2016. 03. 30. szerda

10:00 – 13:00: Regisztráció
helyszín: 1. emeleti folyosó

12:00 – 13:00: Ebéd a zsűrinek
helyszín: Millenniumi Kávéház

13:10 – 13:30: Megbeszélések a zsűritagoknak
helyszín: Zsűri Büfé, 3. emelet

13:30 – 14:20: Ünnepélyes megnyitó
helyszín: Földtudományi Nagyelőadó, 1. emelet

 • A XV. OFKD megnyitása – Dr. Rákhely Gábor, intézetvezető SZTE TTIK Környezettudományi Intézet
 • Köszöntő - Prof. Szabó Gábor, Szegedi Tudományegyetem rektora
 • Köszöntő – Dr. Mucsi László, dékán SZTE Természettudományi és Informatikai Kar
 • Tudatos vagy divatos ma a környezetvédelem Szegeden? – Nagy Sándor, városfejlesztési alpolgármester Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • A környezetipar helye a gazdaságban, a környezetipar elvárásai a munkavállalók képzettségével, felkészültségével kapcsolatban – Dr. Ágoston Csaba, elnök Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, ügyvezető, KVI-PLUSZ Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft

14:30 – 18:00: Szekció előadások:

Környezetegészségügy, környezettoxikológia szekció

helyszín: Krajkó Gyula terem, 3. emelet

Elnök: Dr. Lengyel Zsuzsanna
Tagok: Dr. Valkusz Zsuzsanna – Dr. Pálföldi Regina

 • 14:30 – 14:35 Dr. Radács Marianna, köszöntés
 • 14:35 – 14:50 Divinyi Dalma Maja (SZIE), Rhodococcus fajok aflatoxin-B1 biodetoxifikációjának vizsgálata sejtmentes rendszerekben
 • 14:50 – 15:05: Derdák Diána (PTE), Molekuláris kapszulák citrinin mikotoxin kimutatására és extrakciójára
 • 15:05 – 15:20: Fidrus Eszter (DE), A gadolínium toxicitásának vizsgálata perfúziós rendszerrel kiegészített Time-Lapse Imaging mikroszkópiával
 • 15:20 – 15:35: Hopenthaler Dóra (SZTE), Környezetünk „elektroszmog” terheléseinek vizsgálata biológiai rendszereken
 • 15:35 – 15:50: Hudacsek Viktória Vivien (SZTE), Környezeti nem-ionizáló sugárzás (312 nm) hatásának vizsgálata humán sejteken
 • 15:50 – 16:05: Papp Dalma (DE), Laboratóriumi módszerfejlesztés az urbanizáció hatásának hatékonyabb vizsgálatához az ízeltlábúak mikroelem összetételére
 • 16:05 – 16:20: Svigruha Réka (PE), Antropogén eredetű endogén disztruptorok felmérése és a vízi szervezetekre gyakorolt élettani hatásai a Balaton vízrendszerében
 • 16:20 – 16:35: Újvárosy Attila Szabolcs (SZTE), Integrált optikai bioszenzor készítése E. coli baktériumok jelölésmentes kimutatására
 • 16:35 – 16:50: Dobronoki Dalma (DE), Cilindrospermopszin tartalmú cianobakteriális kivonatok hatása a Scenedesmus obtusus zöldalga növekedésére, foszfát-felvételére és foszfatáz aktivitására

Környezeti földtan és talajvédelem szekció

helyszín: Jakucs László terem, 1. emelet

Elnök: Dr. Pál-Molnár Elemér
Társelnök: Dr. Weiszburg Tamás
Tagok: Dr. Unger Zoltán – Dr. Hoyk Edit

 • 14:30 – 14:35: Dr. Weiszburg Tamás, köszöntés
 • 14:35 – 14:50: Barcsik Szabira (BCE), A kulcsi partvédelem
 • 14:50 – 15:05: Drotár Nikolett (NYF), A Zempléni-hegyköz perlit bányászatának környezeti hatásai
 • 15:05 – 15:20: Gombos Benjámin, Szögyényi Imre (NYF), A szénbányászat táji hatásainak vizsgálata a Szuha-völgyben és környékén
 • 15:20 – 15:35: Karlik Máté (ELTE), Városi talajminták toxikus fémtartalmának vizsgálata környezetfizikai módszerekkel Budapest XI. kerületében
 • 15:35 – 15:50: Kátai Orsolya Renáta (ELTE), A parajdi sóban található fluidumzárványok vizsgálata
 • 15:50 – 16:05: Kinyó Zsolt (NYME), Környezeti hatások a Retek-ágban (Baradla-barlang Aggteleki-karszt)
 • 16:05 – 16:20: Márta László (DE), Nagy-sárréti talajok változásainak vizsgálata a Kreybig adatbázis mintaszelvényeinek újrafelvételezése alapján
 • 16:20 – 16:35: Páles Mariann, Sendula Eszter (ELTE), Agyagásványok reaktivitásának vizsgálata szén-dioxiddal telített vízben nagy nyomáson és hőmérsékleten
 • 16:35 – 16:50: Topál Dániel (ELTE), Töréspontok környezeti adatsorokban: esettanulmány és módszertani összehasonlítás

Környezeti nevelés, környezetmenedzsment szekció

helyszín: Marczell György terem, 3. emelet
SZEKCIÓVÉDNÖK: TÜVRHEINLAND INTERCERT MAGYARORSZÁG

Elnök: Serester Andrea
Tagok: Kosznai Norbert – Iván Zsuzsanna

 • 14:30 – 14:35: Dr. Gálfi Márta, köszöntés
 • 14:35 – 14:50: Szintai-Major Fanni (BCE), Az egészséges fenntartható szervezet – fenntarthatóság a szervezetfejlesztésben
 • 14:50 – 15:05: Petróczky Henrietta (ELTE), Időjárási előrejelzések és riasztások értelmezése, fogalmi rendszere és megjelenése a mindennapi életben
 • 15:05 – 15:20: Rózsa Zsófia Borbála, Finta Kolos (SZTE), Zöld oktatási intézmények környezetközpontú fejlesztési lehetőségei
 • 15:20 – 15:35: Szopori Zoltán (NYME), Okostelefonok alkalmazása a környezettan képzésben
 • 15:35 – 15:50: Budai Ibolya, Sulumán Ádám, Hegyi Péter (SZTE), Környezeti feltételváltozások és rendszerdinamika – környezetrendszer változás-követés új megközelítéssel –
 • 15:50 – 16:05: Trabak Zoltán (BCE), Láthatósági elemzések tájképfotózáshoz
 • 16:05 – 16:20: Berzi Alexandra (GDF), Zöld beruházás kis- és középvállalkozásoknál

Természetvédelem és biodiverzitás - zoológia szekció

helyszín: Földtudományi Nagyelőadó, 1. emelet

Elnök: Dr. Lanszki József
Tagok: Dr. Elek Zoltán – Dr. Pénzes Zsolt – Dr. Kovács-Hostyánszki Anikó

 • 14:30 – 14:45: Oláh Szabolcs (NYME), A sebes-foki vizes élőhely, víztani és természetvédelmi vizsgálata
 • 14:45 – 15:00: Jakab Dóra (DE), A Sajó és a Hernád alsó szakaszának szitakötő (Odonata) faunája
 • 15:00 – 15:15: Mészáros Ádám (NYME), A dunavirág (Ephoron virgo) és a Caenis robusta kérészfajok vízszintesen- és függőlegesen poláros fény által kiváltott polarotaxisainak vizsgálata, a kétféle ingermozgás valószínűsíthető szerepe a fajok rajzási viselkedésében
 • 15:15 – 15:30: Kovács Szabolcs (DE), A Látóképi-víztározóban élő pisztrángsügérek (Micropterus salmoides) szaporodási viselkedése és növekedése
 • 15:30 – 15:45: Keszte Szilvia (SZIE), A magyarországi természetes vizek sebespisztráng-állományainak genetikai diverzitás vizsgálata
 • 15:45 – 16:00: Mizsei Edvárd (DE), Kétéltűek és hüllők elterjedése és diverzitása Albániában
 • 16:00 – 16:15: Somogyi Tímea (NYME), A zivatar és extrém csapadék hatása a vonuló madarakra
 • 16:15 – 16:30: SZÜNET
 • 16:30 – 16:45: Csikós Nándor (SZTE), A felszínborítás és a tájmintázat, valamint a mezei pacsirta (Alauda arvensis) denzitás és frekvencia viszonyai közti kapcsolat statisztikai vizsgálata
 • 16:45 – 17:00: Máté Melinda Mária és Kismarci Henrietta (PTE), Kisemlősök jelenlét-hiány adatainak felhasználása a természetvédelmi célú monitorozásban
 • 17:00 – 17:15: Kelemen Krisztina (PTE), Kisemlősök élőhelyfüggő szegregációja mesterséges lékek és zárt erdőfoltok összehasonlításában
 • 17:15 – 17:30: Széchenyi Alexandra és Schmidt Kornél (PTE), Vízborítás függő fajkompozíció és közösségi struktúra változása a lápterületek kisemlős együtteseinél
 • 17:30 – 17:45: Szemán Karola (DE), Az agresszivitás Przewalski lovaknál (Equus ferus przewalskii)
 • 17:45 – 18:00: Varga Sámuel Zsolt (DE), Egy borzcsalád aktivitásának megfigyelése vadkamera alkalmazásával

20:00: Állófogadás:

 • Vacsora
 • Biosörkóstoló
 • Borkóstoló
 • Ütőhangszerek világa, világok ütőhangszerei - rendhagyó hangszerbemutató: Mucsi Gergő és Dinnyés Ádám ütőhangszer művészek

helyszín: KatHáz

2016. 03. 31. csütörtök

08:45 - 09:00: Megbeszélések a zsűritagoknak
helyszín: Zsűri Büfé, 3. emelet

09:00 – 12:00: Szekció előadások:

Környezeti biotechnológia szekció

helyszín: Földtudományi Nagyelőadó, 1. emelet
SZEKCIÓVÉDNÖK: ENVIROINVEST ZRT

Elnök: Dr. Pócsi István
Tagok: Dr. Horváth V. Gábor – Dr. Kiss István

 • 09:00 – 09:15: Bognár Evelin (PE), Biohidrogén fermentáció nitrogén, szén-dioxid és hélium atmoszférában
 • 09:15 – 09:30: Csitári Bianka (ELTE), Fenolos vegyületek mikrobiológiai lebontásának vizsgálata természetes és mesterséges környezetekben
 • 09:30 – 09:45: Frank Tamara (PE), Xanthomonas arboricola pv. juglandis - ellenes fágterápiás készítmény fejlesztése
 • 09:45 – 10:00: Hódi Barbara (SZTE), Hemicellulóz biodegradációjára képes környezeti izolátumok jellemzése
 • 10:00 – 10:15: Józsa Ádám (SZTE), A Hox1 hidrogenáz szerepe a redox egyensúly fenntartásában
 • 10:15 – 10:30: Kari András (ELTE), Terméshozam növelést fokozó talajoltó baktériumok, savanyú- kémhatású mezőgazdasági talajokban történő, nyomon követése egy 16 hetes vizsgálati periódus során
 • 10:30 – 10:45: Kavalecz Napsugár (DE), Az Aspergillus nidulans laktóz felvételéért felelős lacpB gén fenotípusos analízise
 • 10:45 – 11:00: SZÜNET
 • 11:00 – 11:15: Mészáros Sándor (SZTE), Pakurából izolált Rhodococcus törzs jellemzése és potenciális bioremediációs alkalmazása
 • 11:15 – 11:30: Rédei Eszter (SZTE), Hulladékhasznosítással kapcsolt innovatív növényi tápanyag-utánpótlás
 • 11:30 – 11:45: Révész Fruzsina (SZIE), Vasredukáló mikroszervezetek dúsítása BTEX-vegyületekkel szennyezett talajvízből
 • 11:45 – 12:00: Szabó Ádám (SZIE), Ubikviter baktériumok antibiotikum rezisztenciájának és biofilm képző képességének vizsgálata
 • 12:00 – 12:15: Szerdahelyi Gábor Soma (SZIE), Újonnan izolált mikrobatörzsek szénhidrogén bontó képességének elemzése
 • 12:15 – 12:30: Tóth Fanni (ELTE), A reduktív deklorináció folyamatában résztvevő mikroba közösségek molekuláris biológiai módszerekkel történő jellemzése anaerob háromfázisú mikrokozmoszokba
 • 12:30 – 12:45: Zseni Marietta (SZTE), Cellulózbontó törzs jellemzése

Levegőkörnyezet szekció
helyszín: Marczell György terem, 3. emelet

Elnök: Dr. Geresdi István
Tagok: Dr. Ács Ferenc – Kovács László – Dr. Halász János

 • 09:00 – 09:15: Balogh Máté (ELTE), Nagy csapadékot adó ciklonok nedvesség forrásainak vizsgálata
 • 09:15 – 09:30: Bán Beatrix (ELTE), Numerikus modellszámításokra (WRF) alapozott napenergia termelési előrejelzés fejlesztése
 • 09:30 – 09:45: Dian Csenge (ELTE), Városklimatológiai mérések Budapest IX. kerületében
 • 09:45 – 10:00: Fricke Cathy (ELTE), A városon belüli vegetáció termikus hatásainak elemzése MODIS-adatok alapján
 • 10:00 – 10:15: Gulácsi András (SZTE), A vegetáció-, víz- és aszályindexek szerepe a mezőgazdasági aszály érzékelésében, aszálymonitoring rendszer kialakítása
 • 10:15 – 10:30: Gyökös Brigitta (DE), A debreceni légköri PM2.5 aeroszol fosszilis és recens szénterhelésének vizsgálata
 • 10:30 – 10:45: Hegedűs Adrienn (ELTE), Időjárás-előrejelző modellek összehasonlítása intenzív konvektív légköri folyamatok esetén
 • 10:45 – 11:00: SZÜNET
 • 11:00 – 11:15: Kovács Attila (ELTE), A WRF-Chem levegőkémiával csatolt időjárás előrejelző modell adaptálása és alkalmazása Budapest légszennyezettségének előrejelzésére
 • 11:15 – 11:30: Molnár Vanda Éva (DE), Módszertesztelés légszennyezettség hatásának vizsgálatára falevelek klorofill tartalma és elemösszetétele alapján
 • 11:30 – 11:45: Rozsovits Ferenc Péter (NYME), Terepklimatológiai módszerek alkalmazása Zala megye erdőterületein
 • 11:45 – 12:00: Sebestyén Anna (ELTE), Mediterrán ciklonok szinoptikus-klimatológiai vizsgálata
 • 12:00 – 12:15: Tordai Ágoston Vilmos (ELTE), Adatfeldolgozási módszerek fejlesztése a 2015-ös PABLS határréteg mérési program során
 • 12:15 – 12:30: Vinczéné Kiss Szilvia (ÓE), Munkahelyi légtér 1,2-dibrómetán koncentrációjának meghatározása gázkromatográffal

Tájvédelem, tájökológia szekció
helyszín: Jakucs László terem, 1. emelet

Elnök: Dr. Csorba Péter
Tagok: Dr. Szilassi Péter – Dr. Szabó Mária

 • 09:00 – 09:15: Kiss Judit (DE), Barlanglakások funkcióváltásai az Egri-Bükkalján
 • 09:15 – 09:30: Kóbori Dorottya (BCE), A koltói Teleki-kastélykert történeti kutatása
 • 09:30 – 09:45: Lugosi Flóra (BCE), A Torna-patak kármentesítésének értékelése a vörösiszap-katasztrófa során érintett területeken
 • 09:45 – 10:00: Mánfai Kinga (PTE), Agrárdominanciájú és természetközeli élőhelyek arányában eltérő mozaikos tájmintázat hatása kisemlős közösségek összetételére
 • 10:00 – 10:15: Novák Zsuzsanna (DE), Tard község egyedi tájértékeinek felmérése
 • 10:15 – 10:30: Simon Bertalan (PTE), Erdő-területváltozások Zala megyében a második katonai felméréstől napjainkig
 • 10:30 – 10:45: Szabó Loránd (DE), Multispektrális űrfelvételek elemzése Tisza-tavi mintaterületen
 • 10:45 – 11:00: SZÜNET
 • 11:00 – 11:15: Szabó Zsófia Zulejka (BCE), A Serházzugi Holt-Tisza tájvizsgálata és értékelése
 • 11:15 – 11:30: Turi Emese (BCE), Rehabilitált kommunális hulladéklerakók tájbaillesztésének vizsgálata
 • 11:30 – 11:45: Varga Dalma (BCE), A Rába folyó két vas megyei szakaszának összehasonlító elemzése, tájvédelmi szempontú értékelése
 • 11:45 – 12:00: Varga Liza (BCE), Tanyai örökségünk – Tanyahelyek felmérése Békés megyei mintaterületeken

Természetvédelem és biodiverzitás - botanika szekció
helyszín: Krajkó Gyula terem, 3. emelet

Elnök: Dr. Bódis Judit
Tagok: Dr. Bátori Zoltán – Dr. Körmöczi László

 • 09:00 – 09:15: Aszalós Júlia (ELTE), Extremofil baktériumközösségek diverzitása az Ojos del Salado vulkán (Száraz‑Andok) magashegyi tavainak üledékében
 • 09:15 – 09:30: Fekete Réka (DE), Útszegélyek orchideaflórája
 • 09:30 – 09:45: Filep Zoltán (NYE), A Síkfőkúti kutatóerdő szén tartalmi viszonyainak változása a klímaváltozás tükrében
 • 09:45 – 10:00: Hollós Roland (PTE), Mesterséges lékek kis léptékű vegetációdinamikájának vizsgálata SDR-szimplex módszer alkalmazásával
 • 10:00 – 10: 15: Juhász Erika (SZTE), Az Ásotthalmi Láprétek parlagjainak szukcessziója
 • 10:15 – 10:30: Kiss Hanga Johanna (DE), Ploidszintek vizsgálata a Janka – tarsóka (Thlaspi Jankae Kern) szlovákiai és magyar populációiban
 • 10: 30 – 10:45: Kitka Dorottya (SZTE), Egyes özönnövények megjelenését és terjedését befolyásoló földrajzi tényezők geoinformatikai módszerekkel történő vizsgálata a Dél-alföldi régió példáján
 • 10:45 – 11:00: SZÜNET
 • 11:00 – 11:15: Korponai Kristóf (ELTE), Különböző karakterű kiskunsági szikes tavak baktériumközösségeinek összehasonlítása
 • 11:15 – 11:30: Laczkó Levente (DE), A bennszülött medvefülkankalin (Primula auricula agg.) elkülönülésének vizsgálata filogeográfiai módszerekkel
 • 11:30 – 11:45: Lázár Diána (PE), A Nitzschia aurariae (Bacillariophyceae) ökofiziológiai vizsgálata
 • 11:45 – 12:00: Nagy Dóra, Lévai Kata (PTE), A fásszárú újulat fajainak pigmentválaszai dél-dunántúli bükkös erdő kísérleti lékjében
 • 12:00 – 12:15: Radócz Szilvia (DE), Telepített gyepek fajgazdagságának növelése kolonizációs ablakok segítségével Egyek-Pusztakócson
 • 12:15 – 12:30: Süveges Kristóf (DE), Törökországi temetők orchideáinak termésképzési sikere

12:00 – 14:00: Ebéd
helyszín: Millenniumi Kávéház

14:30 – 17:00: Ipari szekció előadások
helyszín: Földtudományi Nagyelőadó, 1. emelet

 • 14:30 – 14:50 Környezetszennyező anyagok és patogén baktériumok bioremediációja

Dr. Kovács Tamás, vezérigazgató helyettes Enviroinvest Zrt, Pécs

 • 14:50 – 15:10 Víz és energia

Bodor Dezső, műszaki igazgató, Szegedi Vízmű Zrt, Elnök, Csongrád Megyei Mérnöki Kamara

 • 15:10 – 15:30 Biogazdálkodás: K+F projektek mint a fejlődés katalizátorai a Körös-Maros Biofarm Kft-nél

Dr. Áy Zoltán, kutatásvezető Körös-Maros Biofarm Kft

 • 15:30 – 15:45 SZÜNET
 • 15:45 – 16:05 Fénytakarékosság elektromos energiával Világításkorszerűsítés a heveder üzemben

Jóri Zoltán, EHS vezető Contitech Rubber Industrial Kft.

 • 16:05 – 16:25 Szennyezett városi levegőben a domináns szennyező aeroszol források relatív járulékának valós idejű mérésére alkalmas fotoakusztikus műszer

Gulyás Gábor, új alkalmazási területek felelőse, Hilase Kft.

 • 16:25 – 16:45 Fenntarthatóság a gyakorlatban a Szeged Környezetgazdálkodási NKft tevékenységében

Makrai László, ügyvezető igazgató Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

17:00 – 18:00 A JGYPTK INTERAKTÍV TERMÉSZETISMERETI TUDÁSTÁRÁNAK MEGTEKINTÉSE fakultatív program

20:00: KÖRNYEZETTUDÓS BULI
Twentees koncert
helyszín: Millenniumi Kávéház

2016. 04. 01. péntek

08:45 - 09:00: Megbeszélések a zsűritagoknak
helyszín: Zsűri Büfé, 3. emelet

09:00 – 12:00: Szekció előadások:

Agrárkörnyezet szekció
helyszín: Marczell György terem, 3. emelet

Elnök: Dr. Gallé László
Tagok: Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit – Dr. Juhász Lajos

 • 09:00 – 09:15: Horváth Adrienn (PTE), A mezőgazdasági kártevő mezei pocok (Microtus arvalis) demográfiai változásának prognosztizálása bagolyköpetek alapján
 • 09:15 – 09:30: Dankó Ádám (DE), Leggyakoribb vajdaink kártétele szőlészeti kultúrában
 • 09:30 – 09:45: Kepner Anett (PTE), Szúnyogok által terjesztett Nematoda fajok molekuláris vizsgálata Baranya megyei szúnyogmintákban
 • 09:45 – 10:00: Baranyi Gábor (DE), Az intenzív húslúd előnevelés tartástechnológiai elemeinek környezeti teljesítményt befolyásoló szerepe
 • 10:00 – 10:15: Kövesi Benjamin (SZIE), Trichotecénvázas mikotoxinok rövidtávú hatása a gpx4 gének expressziójára ponty fajban (Cyprinus carpio L.)
 • 10:15 – 10:30: SZÜNET
 • 10:30 – 10:45: Czékus Zalán (SZTE), Abszcizinsav hiányának vizsgálata sóstressz alatt
 • 10:45 – 11:00: Hendinger Virág (PTE), Kisemlősök mennyiségi viszonyainak változása Baranya megye intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló térségében
 • 11:00 – 11:15: Horváth Dávid (KE), A parlagfű potenciális ízeltlábú ellenségeinek táplálkozási vizsgálatai
 • 11:15 – 11:30: Kovács Barnabás (SZIE), Művelési eljárások hatása a szőlő rizoszféra gomba és fonálféreg közösségeire
 • 11:30 – 11:45: Sipos Áron (SZIE), Szarvasmarha-takarmányok penészgomba-fertőzöttsége

Felszíni és felszín alatti vizek környezeti problémái szekció
helyszín: Jakucs László terem, 1. emelet

Elnök: Dr. Kárász Imre
Tagok: Dr. Lakatos Gyula – Dr. Rakonczai János

 • 09:00 – 09:15: Beinschróth Tamás (ÓE), Kisvízfolyások Víz Keretirányelv szerinti állapotértékelése a Dera-patak példáján
 • 09:15 – 09:30: Somlyai Imre (DE), A Tócó, mint időszakos kis vízfolyás, vízminőségi problémái
 • 09:30 – 09:45: Kiss Balázs (DE), Gémeskutak állapotfelmérése és környezeti értékelése alföldi mintaterületeken
 • 09:45 – 10:00: Máthé Ágnes Réka (ELTE), Kerozinnal szennyezett terület hidraulikai, vízminőségi és mikrobiológiai szempontú vizsgálata
 • 10:00 – 10:15: Timár Ágnes (ELTE), Párolgásbecslő módszerek vizsgálata, az eredmények összevetése a Fertőn végzett mérésekkel
 • 10:15 – 10:30: SZÜNET
 • 10:30 – 10:45: Csondor Katalin (ELTE), A Boltív-forrás radon tartalmának lehetséges eredete
 • 10:45 – 11:00: Gárdonyi István, Szemes Mátyás, Vetési Szilárd, Németh Zsuzsanna (NYME), Karsztvizek sérülékenysége: a fedett karsztok vízmozgásának laboratóriumi vizsgálata
 • 11:00 – 11:15: Káli Szandra (ELTE), A Dandár Gyógyfürdő medencéinek összehasonlító
 • 11:15 – 11:30: Koleszár Gergő (NYE), A tápelemterhelés hatása a hínárnövények versenyére
 • 11:30 – 11:45: Körmendi Kitti (PE), Kiskunsági szikes tavak kovaalga és kovavázas ciszta összetétele

Környezeti kémia szekció
helyszín: Földtudományi Nagyelőadó, 1. emelet

Elnök: Dr. Hannus István
Tagok: Dr. Földényi Rita – Dr. Szakál Pál – Dr. Tombácz Etelka

 • 09:00 – 09:15: Gorliczay Edit (DE), Baromfitrágya előkezelése Biochar és Zeolit felhasználásával
 • 09:15 – 09:30: Horváth Éva (PTE), Kávésav kimutatására alkalmas kavitand származék vizsgálata
 • 09:30 – 09:45: Kézsmárki Mónika (EJF), Vas-foszfor kölcsönhatásának analízise a gyorsszűrés során
 • 09:45 – 10:00: Kurucz Júlia (DE), Módszerfejlesztés üzemanyagok biogén tartalmának direkt mérésére AMS 14C módszerrel
 • 10:00 – 10:15: Lukács Márton (DE), Terminálisan védett cisztein tartalmú peptidek komplexképző sajátságainak vizsgálata
 • 10:15 – 10:30: SZÜNET
 • 10:30 – 10:45: Reszl Árpád (EJF), Borászati szennyvíz és könnyen bontható szerves anyagainak a nitrogén és foszfor eltávolításra gyakorolt hatásának vizsgálata szakaszosan levegőztetett eleveniszapos technológiában
 • 10:45 – 11:00: Stefán Dávid Levente (ELTE), Módszer kidolgozása atkaölő szerek méhviaszból történő eltávolítására
 • 11:00 – 11:15: Szegedi László (ÓE), Szimulációs szoftver kidolgozása a gradiens kromatográfiára
 • 11:15 – 11:30: Szenczi Ágnes (ME), Szálerősítésű geopolimer
 • 11:30 – 11:45: Vizi Klaudia Renáta (SZTE), Ipari kartonpapír gyártás szennyvízkezelési technológiájának fejlesztése

Településkörnyezet szekció
helyszín: Krajkó Gyula terem, 3. emelet

Elnök: Dr. Alföldi György
Tagok: Dr. Pál Viktor – Dr. Gyenizse Péter

 • 09:00 – 09:15: Békési Dorottya (BCE), A nagyvárosi zöldterületek fenntartásának lehetőségei ma a megváltozott klíma és használat tekintetében
 • 09:15 – 09:30: Bérczi-Kubina Lilla (BCE), Egerszalók és térségében elhelyezkedő települések turisztikai fejlesztése tájépítészeti eszközökkel
 • 09:30 – 09:45: Csete Ákos Kristóf (SZTE), A mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima) terjedési dinamikájának vizsgálata Szeged példáján
 • 09:45 – 10:00: Csonka Zsófia (BCE), Joseph Paxton XIX. századi közparktervezési elvei a kortárs magyar tájépítészetben
 • 10:00 – 10:15: Kolcsár Ronald András (SZTE), Zalaegerszeg város zöldterületeinek funkcionális vizsgálata
 • 10:15 – 10:30: SZÜNET
 • 10:30 – 10:45: Liska Csilla Mariann (SZTE), A városi környezet nagyfelbontású térképezése és környezettudományi alkalmazásai
 • 10:45 – 11:00: Schlosser Aletta Dóra (DE), Városi környezet modellezése Esri CityEngine szoftverben
 • 11:00 – 11:15: Schmeller Dalma (PTE), Zöld tetők és zöld falak az élő és élhető város életében
 • 11:15 – 11:30: Szőke Balázs (BCE), Zöld-infrastruktúra városi környezetben; A XII. kerületi zöld-infrastruktúra fejlesztése
 • 11:30 – 11:45: Szűz Attila (BCE), A gyalogos szabadtérhálózat értékelése és fejlesztési lehetőségei Budapest belvárosában

11:30 – 13:00: Ebéd
helyszín: Millenniumi Kávéház

12:00 – 12:30 Zsűri értekezlet
helyszín: Jakucs László terem, 1. emelet

13:30 – 14:30 EREDMÉNYHIRDETÉS
a konferencia zárása, az OFKD vándorzászlajának ünnepélyes átadása
helyszín: Földtudományi Nagyelőadó, 1. emelet