XV. OFKD, Szeged

Végleges tudományos szekciók

 1. Agrárkörnyezet
 2. Felszíni és felszín alatti vizek környezeti problémái
 3. Környezetegészségügy, környezettoxikológia
 4. Környezeti biotechnológia
 5. Környezeti földtan, talajvédelem
 6. Környezeti kémia
 7. Környezeti nevelés, környezetmenedzsment
 8. Levegőkörnyezet
 9. Tájvédelem, tájökológia
 10. Településkörnyezet
 11. Természetvédelem és biodiverzitás – botanika
 12. Természetvédelem és biodiverzitás – zoológia